Advent ve Vratislavi

Akce proběhla 3. 12. 2016

Spolek rodáků při hledání atraktivního místa pro tradiční adventní zájezd zacílil tentokrát na Polsko. Wroclav = Vratislav je čtvrtým nejlidnatějším městem státu (cca 650 tisíc), od 1. poloviny 14. století hlavním městem Slezska. Má historické vazby také k nám, založení města je připisováno knížeti Vratislavovi, otci (nikoliv biologickému) sv. Václava. Za Jana Lucemburského bylo Slezsko připojeno k Českému státu (manželkou Karla IV. byla Anna z nedalekého knížectví svídnického) a mělo tudíž stejné panovníky s námi až do prohrané války Marie Terezie o dědictví rakouské, kdy se země zmocnili Prusové a území dokonale zgermanizovali. Historie je sice zajímavá, ale kvůli ní se náš zájezd neuskuteční. Pojedeme do překrásného města. Nikdo neuvěří, že 2. světová válka zničila 70% celé zástavby, že šílený Hitler učinil z města pevnost (Festung Breslav) na zastavení východní fronty, dokonce obětoval takřka jednu čtvrť na výstavbu náhradního polního letiště. Město však vstalo z mrtvých a je doslova okopírováno podle starých plánů a fotografií úžasným stylem renezančních bohatých domů bývalého hanzovního města. Odsunutí Němci na západ za Odru byli nahraženi Poláky od Lvova, Minsku a z Pobaltí, kteří přišli o domov zabráním Sovětským svazem, ale přinesli kus své vlasti s sebou, totiž i muzejní sbírky a sochy a rozšířili tak velkolepou kulturní nabídku Wroclavi.

Procházka Starým městem představí mnohé vzácné památky včetně starobylé tržnice. Určitě nás nezarmoutí velký adventní trh na Rynku, který se otvírá již 18. listopadu. Atmosféru města umocňují pouliční umělci, jichž produkce je nezvykle spontáně přijímána diváky. Prostě Wroclav určitě překoná vaše očekávání.

Ceny jsou srovnatelné s našimi, 1 zlotý koupíme za něco přes 6.30 Kč ve Wroclavi nebo u nás za obdobnou cenu můžeme doporučit pražskou směnárnu v Kaprově 13/14.

Odjezd: v 6.30 z parkoviště u kina

Příjezd: cca kolem 22.00

Cena: 500,-Kč

Přihlášky přijímá Městská knihovna v Lysé nad Labem