Hvězdná obloha nad Šporkovou Lysou

Akce proběhla 27. 4. 2017