JARNÍ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD S RODÁKY

publikováno 14. 5. 2018

V sobotu 16. 6. 2018 proběhl další zájezd s Rodáky.

Program: Libochovice Ploskovice Stadice Bastei Kurort Rathen

 

PF 2018!

publikováno 31. 12. 2017

 

 

 

Zahájení adventu 2017 v Lysé nad Labem

publikováno 2. 12. 2017

Vánoce, Vánoce přicházejí ….. a další vánoční koledy zazněly v sobotu na Husově náměstí, kam i letos přišly davy lidí zahájit advent v Lysé nad Labem.

Na samém začátku předal tajemník městského úřadu Ing. Miloš Dvořák symbolické „žezlo“ moderátora do rukou mladé talentované zpěvačky, a jak se během programu ukázalo, i šikovné moderátorky – andělky Majdy Šumpíkové. Zároveň představil 8 šikovných děvčat, která ve slušivých mikulášských čepičkách prodávala malé baterčičky, jejichž výtěžek byl předán na charitativní účely.

Profesionální podium se svítícími hvězdičkami na pozadí, barevnými světly a výrazným ozvučením podstatně vylepšily celkovou kvalitu kulturních vystoupení. Toto profesionální technické zázemí, stejně jako doplnění a „vylepšení“ osvětlení našeho vánočního stromu bylo možné pouze díky vstřícnosti vedení města a navýšení finanční dotace na tuto oblíbenou akci.

Program již tradičně zahájila lyská hasičská dechovka vánočními koledami. Poté mažoretky paní učitelky Tovarové zvládly na výbornou nejenom vlastní choreografii, ale zapojily se i s dalšími 2 anděly do andělské kapely, která se snažila roztancovat malé děti v hledišti a předvést své taneční umění Mikuláši s čerty, kteří se během vystoupení objevili na podiu.

Do programu se poprvé zapojila i další talentovaná zpěvačka Adélka Ryšavá, která za doprovodu své učitelky zazpívala 3 vánoční skladby. Již tradičně vystoupily v programu i děti ze ZUŠ z Lysé nad Labem pod vedením pí uč. Urbánkové a pí uč. Erbenové.

Kolem 16 hodiny se náměstí začalo zaplňovat, a to nejenom z důvodu blížícího se rozsvícení vánočního stromu, ale i díky tomu, že přišlo na řadu vystoupení našich vzácných hostů – téměř čtyřiceti malých dětí z Kühnova pěveckého sboru z Prahy. Ve slušivých bílých čepičkách a černých perelínkách vypadali kouzelně. A kouzelný byl i jejich zpěv.

Těsně před pátou hodinou pozdravil návštěvníky pan starosta, Ing. Karel Otava, a záhy poté odpočítal Mikuláš s dětmi poslední chvíle před rozsvícením stromu. A vyšlo to! Strom se rozzářil spolu s dalším vánočním osvětlením na Husově náměstí. Jednoduchý, elegantní, prostě krásný je ten náš letošní smrk ve vánočním hávu!

Finanční prostředky vybrané na charitativní účely pro policistu p. Suchánka, který se vážně zranil při výkonu své profese, byly v podobě 2 šeků předány přímo do rukou invalidního policisty a jeho manželky. První z nich na 15.000,-Kč věnovalo Město Lysá nad Labem a druhý na částku 4.500,-Kč věnovali Rodáci jako výtěžek adventní sbírky.

Věřím, že při setkání s přáteli i známými, při zvuku vánočních koled a při dalších vystoupeních, stejně jako s hrnečkem svařáku nebo starostova punče v rukou, zde prožili návštěvníci příjemný adventní podvečer.

A tak Vám,milí občané našeho krásného města, přejeme, aby i ty další adventní dny i celé svátky vánoční byly příjemné a pohodové a abyste je mohli prožít spolu s těmi, které máte rádi ve zdraví a spokojenosti.

Děkujeme všem, kteří se na letošním adventu podíleli, zvláště lyským hasičům, bez jejichž fyzické, odborné i pekelné pomoci bychom si advent nedokázali představit.

Dana Papáčková

předsedkyně Spolku rodáků a přátel města