Když XIII není nešťastné číslo

publikováno 17. 9. 2009

Měsíční odstup po skončení XIII. ročníku Slavností hraběte Šporka dává možnost ke shrnutí, jaký ten letošní ročník byl.

O loňském ročníku napsala paní Věra Škvrnová, že byl v pořadí XII., ale nebyl tuctový. V poděkování organizátorům jsem před rokem psal, že se na něj bude vzpomínat o něco více, a to zásluhou zástupců partnerských měst a obcí – Břeclavi a Kuksu. Organizátorům se letos podařilo pomyslnou úroveň ještě zvýšit. Vystoupení domácích souborů a pozvání účinkujících z Břeclavi bylo sázkou na jistotu, ale zapojení folklórního souboru Bystrzyca s ukázkami polské taneční a pěvecké kultury a řemeslníků s tradičními polskými řemesly se ukázalo jako velmi šťastný krok. Letošní ročník slavností byl trochu jiný také tím, že byly spojeny s Dny polské kultury, do příprav se aktivně zapojili členové Klubu polskiho v Praze i sekce KP v Lysé nad Labem, vše korunováno patronátem polského velvyslance v ČR, Jeho Excelence Jana Pastwy.
Slavnosti začaly v pátek 28.8. večer v atriu augustiniánského kláštera. Kdo se přišel podívat, poslechnout moravskou hudbu, zpěv a ochutnat víno a jiné dary země moravské, určitě nelitoval. Letos nás těšil a bavil Slovácký krúžek Charvatčané, doprovázený cimbálovou muzikou Notečka. Příjemným překvapením byl sólový zpěv místostarosty Břeclavi pana Radkoviče. To vše spolu s přátelsky naladěným obecenstvem vytvořilo nádhernou atmosféru, umocněnou příjemným teplým večerem, kouzlem prostoru atria a jeho uměleckým nasvícením. Jen jednou za rok ožívá tento kouzelný kout kulturou díky vstřícnosti vedení Státního oblastního archivu a jsme moc rádi, že to je právě u příležitosti Slavností hraběte Šporka. Bylo vidět, že loňská premiéra jihomoravského folkloru zanechala v srdcích návštěvníků krásné vzpomínky a přilákala letos ještě větší počet návštěvníků. I po skončení programu postávaly skupinky „zpěváčků“ po lyském náměstí a určitě nikdo si nestěžoval městské policii kvůli národním písním, příjemně znějícím nocí.

Také v sobotním ránu zval moravský folklór na Husově náměstí k návštěvě hlavního odpoledního programu do zámeckého parku. Před desátou se všichni krojovaní i nekrojovaní odebrali do kostela sv. Jana Křtitele na tradiční Svatohubertskou troubenou mši. Přesně podle plánu dorazil i autobus s dalším krojovaným tělesem – souborem Bystrzyca. O impozantní zahájení se postarali členové Řádu sv.Huberta, kteří vytvořili špalír pro hraběte Františka Antonína Šporka s chotí Františkou. Z čestných hostů uvedu alespoň paní konzulku Aurelii Krynickou, která reprezentovala Velvyslanectví Polské republiky. Mši celebrovali dva kněží – domácí otec Pavel a „hostující“ otec Grygel z Benátek n.J., národností Polák. O hudební doprovod se postaralo Šporkovo trio pod vedením p.Vacka, zpěvem nás potěšil Chrámový sbor při sv.Janu Křtiteli.

Po skončení mše, která osvěžila ducha, se osvěžení dostalo i tělu. Kdo chtěl, mohl si ve třech restauracích ve městě pochutnat na stylových menu, která byla opět pojata se šporkovskou tématikou. Po obědě už byl nejvyšší čas se přesunout na nádvoří zámku, kde se odehrávala již tradiční „balkónová“ scéna. Nešlo o Shakespeara, ale o slavnostní zahájení, o které se tentokrát postarala celá řada čestných hostů, v čele se starostou města panem Mgr.Jiřím Havelkou. Průvod krojovaných účastníků byl předzvěstí příjezdu hraběte Šporka, který galantně pomohl sestoupit z kočáru paní hraběnce. Krátce po zahájení pak oba pomohli předsedkyni Spolku rodáků odměnit děti z lyských škol, které se zúčastnily soutěže „Trochu netradičně v pohádkové říši“. O velkém zájmu o soutěž svědčilo celkem 24 připravených dárkových balíčků.

Z nádvoří zámku se pak všichni přesunuli do areálu zámeckého parku, kde byla k vidění a slyšení celá řada vystoupení: malé tanečnice paní Bezděkové, Obec baráčníků, romský dětský soubor Mirikle, dětský soubor paní Erbenové a taneční skupina Šáteček ze Semic. Mateřské centrum Parníček předvedlo aktivity pro nejmenší a k vidění bylo i divadlo pro děti. Na zámecké louce mohli návštěvníci vidět, jak se v minulých stoletích bavila šlechta.
Velký zájem byl o vystoupení v atriu kláštera: ve dvou blocích se představil soubor Bystrzyca, vystřídaný blokem moravským. Pro řadu návštěvníků to bylo opakování večerního programu, a tak mnoho písniček zaznělo se sborovým doprovodem.

Na volném prostranství se mohl návštěvník seznámit s se starými řemesly. Novinkou byli polští řemeslníci, kteří předváděli, jak se z kmenů tesaly trámy a z nich se stavěly domy, k vidění byly umělecké předměty ze dřeva a z kostí, jazyk potěšila klobása „kminkula kamracka“ nebo domácí chleba. Ti odvážnější se mohli pustit do lukostřelby pod dozorem mistra Polska, byla vypsána celá řada kategorií. Celý areál si mohl návštěvník prohlédnout ze sedadel kočáru pana Kofroně a na chvilku se dívat na zámek a park očima hraběte Šporka…

Odpoledne rychle ubíhalo a na závěrečné zklidnění byl pro zájemce připraven koncert dechového kvarteta v kostele sv.Jana Křtitele. Kdo si pospíšil, stihl i prohlídku Muzea B.Hrozného s vystavenými literárními i výtvarnými díly dětí, které se zúčastnily soutěže.
Blížící se večer byl signálem pro všechny, kteří chtěli zakončit slavnost tancem na návsi v Byšičkách. Večerní blok zahájil opět hraběcí pár. Hrabě Špork uložil svému hofmistru Seemanovi, aby našel ženichy pro mladé dívky z Byšiček, aby je tak „stabilizoval“ v obci a zvýšil počet pracovních sil. Pokračování příběhu se poté odehrálo za svitu pochodní na tůni za návsí. Seeman neposlechl hraběcí příkaz, aby jako ženichy přivezl z Vídně zajaté Turky, a tak se na lodici objevili přestrojení venkovští chasníci. I tady však měla lež krátké nohy, vše se prozradilo, ale nakonec byli všichni rádi, že v Byšičkách nevzniklo turecké hospodářství…

Pak už byl čas na nápoj lásky na louce čarodějnic, na přátelská setkání, hudbu, tanec, zpěv a
před půlnocí všichni litovali, že letošní slavnosti jsou u konce. Tak zase za rok!
Co říci závěrem? Je dobré si znovu připomenout, že Slavnosti existují především díky nadšení skupiny lidí, kteří si ještě nezapomněli hrát, kteří ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, dokáží připravit něco tak krásného pro radost druhých. Je dobře, že veřejnost nevidí tu spoustu organizačního úsilí ani fyzické práce před akcí i po ní, ale je dobře o tom vědět. Ta třináctka v ročníku na začátku trochu strašila, ale vše perfektně klapalo včetně počasí. Všem, kteří větším či menším dílem přispěli ke zdaru slavností, patří srdečný dík.

Závěrečné poděkování patří institucím a firmám, bez jejichž významné finanční pomoci by se vše nedalo zvládnout – Středočeskému kraji, městu Lysá nad Labem, firmě LINDE+WIEMANN CZ a dopravní společnosti Šimon a Kolman.

Miloš Dvořák

Svatováclavské slavnosti Břeclav

publikováno 8. 10. 2008

Využila jsem nabídky Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem a zúčastnila se výletu do Břeclavi. V pátek 26. září 2008 v ranních hodinách vyrazila naše skupina z Lysé nad Labem. V poledne jsme dorazili do Lednice, kde jsme si prohlédli zámek, dojeli na loďce k minaretu a prošli se zámeckým parkem. Obdivovali jsme krásu, kterou naši předci vytvořili a současníci ji dobře udržují. Hlavním cílem výletu byla Břeclav, partnerské město Lysé nad Labem, které pořádalo XVII. Ročník svatováclavských slavností. Pořad byl velmi pestrý, každý si mohl vybrat. My jsme se zúčastnili výstavy vín s ochutnávkou, doprovázenou příjemnou hudební produkcí cimbálové muziky, na níž se představila také partnerská města Břeclavi. Lysou nad Labem zde reprezentovali pan starosta Mgr. Jiří Havelka, člen rady města pan Mgr.Petr Kopecký a zástupci Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem. V sobotu v 10 hodin začal hlavní program slavností, v němž jsme shlédli řadu vystoupení účastníků festivalu dětských folklórních souborů. Nikdo z nás Lysáků si nenechal ujít vystoupení hasičské dechové kapely z Lysé nad Labem, k němuž úvodní slovo pronesl pan hrabě Špork s chotí. Ti procházeli v kostýmech i mezi diváky a budili zaslouženou pozornost. Náš potlesk byl odměnou účinkujícím. Během dne byla příležitost si prohlédnout město, jehož centru vévodí moderní kostel svatého Václava. Právě v něm jsme se mohli vpodvečer potěšit pěveckým koncertem rakouského barytonisty Martina Hammerleho v doprovodu dívčího pěveckého souboru Skřivánek ze Židlochovic. Moderní interiér, květinová výzdoba, osvětlení a barevné sladění účinkujících a výzdoby spolu s hudbou v nás zanechaly nezapomenutelný zážitek. Vyvrcholením výletu byla pak večerní návštěva vinného sklepa ve Valticích, v sídle Řádu moravských rytířů. Starosta Břeclavi pan Mgr.Dymo Piškula je jedním z nich, a tak zde uspořádal setkání zástupců všech partnerských měst Břeclavi. V krásném prostředí jsme povečeřeli, popili vínečka a vyslechli vyprávění majitele o historii Valtic. Výlet byl krásný, dobře připravený a zorganizovaný. Děkuji předsedkyni spolku paní PhDr. Daně Papáčkové, že nám umožnila poznat partnerské město v plném lesku. Současně to byla i hezká pozvánka na příští ročník.

RNDr. Ivana Dvořáková

Slavnosti hraběte Šporka aneb tucet není totéž, co tuctový

publikováno 6. 10. 2008

Poslední
prázdninový víkend je víkendem vyjímečným. Rodiče a dítka
školou povinná jsou už jednou nohou ve školních třídách.
Dálnice i silnice nižších kategorií se potýkají s dopravními
zácpami. Dovolené máme většinou za sebou a supermarkety pomalu
chystají prodej vánočních kolekcí.

I u
nás v Lysé
se v tento čas děje cosi zvláštního. Už od poloviny srpna
se začnou objevovat drobné náznaky v podobě plakátů a
plakátků, ve výlohách se objevují láhve vína se známou
vinětou a taktéž fotografie Jeho hraběcí Milosti a nakonec je na
náměstí vyvěšen transparent, který na vědomost všem dává,
že SLAVNOSTI HRABĚTE ŠPORKA se blíží.

V letošním
roce tato již tradiční akce završila rovný tucet. V žádném
případě však o ní nemůžeme prohlásit, že byla tuctová.
Význam těchto dvou velice podobných slov si v našem případě
tak trochu protiřečí. Pokud se nějaká akce konala již
dvanáctkrát a každým rokem se zvětšuje počet návštěvníků
jak domácích, tak přespolních, tuctovost zde v žádném
případě nemůžeme hledat. A ani bychom nenašli.

Spolek
rodáků a
přátel města Lysá nad Labem, který je hlavním pořadatelem, se
snaží o to, aby program byl co nejpestřejší. Užijí si opravdu
všichni. Mladí i staří, milovníci lidovek i barokní hudby,
koláčů i uzeného, piva i zeleného čaje. Slavnosti každým
rokem přinášejí nějakou novinku. Ať už je to nový program
nebo nová místa, kde se jednotlivá vystoupení konají.

V loňském
roce se poprvé konal v předvečer „hlavních“ slavností
koncert v atriu kláštera. Ohlas byl veliký, takže i letos
byl na páteční večer na stejném místě opět připravený
program. A nebyl to „jen“ koncert. Na své si totiž kromě
sluchu přišly všechny smysly. Po celý večer jsme totiž byli
hosty našich přátel z partnerského města Břeclav. A
Břeclav = Morava = dobré vínko + něco k zakousnutí + cimbál a
husle. Hostitelé se o nás, Lysáky, velice dobře starali. Vínečko
bílé i vínečko rudé teklo proudem, čerstvě napečené koláče
se na jazyku jen rozplývaly a kdo není „na sladké“, ten si dal
voňavé škvarky, uzené nebo výtečnou klobásu. K tomu hrála
Cimbálová muzika Jožky Severina a zpíval a tancoval Slovácký
krúžek Poštorná – Koňaré. Ještě dlouho do noci byly slyšet
táhlé moravské melodie z ulic a lyských zahrad.

Sobotní
ráno
všechny probudilo do slunečného dne. Ten, kdo usínal
s moravskou
písničkou na rtech, mohl se s ní i probouzet. Na Husově
náměstí totiž od časného rána Moraváci opět hráli a zpívali
všem pro potěšení. V tu dobu už byl v zámku i
v podzámčí čilý ruch. Mnoho posluchačů přešlo
z náměstí
rovnou ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde proběhla již tradiční
troubená Svatohubertská mše svatá. Tu si samozřejmě nenechala
ujít Jeho hraběcí Milost František Antonín Špork s manželkou.
V lavicích zasedli také členové Řádu svatého Huberta a
další čestní hosté. Všichni, kteří se onoho dopoledne mše
zúčastnili opět zažili to úžasné propojení hudby a slova, kdy
se duše vznáší a dotýká se nebe.

Duše
se snesly na
zem neboť hmotné tělo se hlásilo o svá práva. Blížilo se
poledne a mnohým začalo kručet v břiše. Co s tím?
Jednoduchá odpověď. Stačilo zajít do některé z lyských
restaurací, které po celou dobu slavností nabízely specielně
sestavená Šporkovská menu. I zde se duše vznášely a dotýkaly
se nebe. Pouze z úplně jiného důvodu.

V tuto
chvíli
nastal menší problém. Znáte to jistě také. Po vynikajícím
obědě je dobré se na chvilku „natáhnout“. Což samozřejmě
v restauraci nejde a navíc krátce po poledni začínal program
na nádvoří zámku. A na nádvoří, jak Lysáci jistě vědí, se
dostaneme až po vystoupání /pro někoho/ dost příkrého kopce.
S oroseným čelem, velkým funěním a s několika
zastávkami na odpočinek jsme nahoře. A konečně se můžeme
v klidu kochat. Nádvoří je nádherně upravené a vyzdobené.

Hraje
Hasičská
dechovka. Čekáme na příjezd hraběcího páru. Kočár zatím
není v dohledu. Zpívá chrámový sbor u sv. Jana Křtitele a
po něm ještě folklorní soubor Dykyta z Přerova. Na trávníku
před zámkem je prostřený stůl. Že by dnes hrabě Špork hodoval
před zraky svých poddaných? Začíná hrát hudba. Přichází
pestrobarevný průvod. Myslivci, zpěváci, tanečníci, střelci,
kejklíři, šermíři, dvorní dámy i prosté selky, ptáčníci,
muzikanti a spousta dětí. Všichni přišli pozdravit svého
milovaného hraběte. Hofmistr Seemann ještě naposledy kontroluje,
zda je vše připraveno a kočár přijíždí. Velké ovace, potlesk
a provolávání slávy. Jako první hraběcí pár vítá v Lysé
starosta Jiří Havelka a jeho host, kterým je kolínský primátor
Jiří Buřič. Ještě než všichni usednou ke stolu, přijíždí
další návštěva. Hraběcí stavitel František Maxmilián Kaňka
se svým pomocníkem Herbertem.

V tuto
chvíli
byli všichni přítomní svědky opravdového kouzla. Za pomoci
tajemné směsi a následných pyrotechnických efektů došlo poprvé
v historii k propojení šporkovy doby se vzdáleným
21.stoletím. Že, to není možné? Samozřejmě, že je. Jak jinak
by se mohly děti, výherci soutěže žáků lyských škol na téma
„Naše město v budoucnosti“ s hrabětem Šporkem
setkat? Osobně jim předal odměny a velice se zajímal o jejich
nápady a návrhy.

Hraběcí
pozvání
do zámeckých zahrad poté přijali všichni. Malí i velcí zde
nalezli kromě spousty dobrého jídla a pití také zábavu a
poučení. Na travnatém jevišti se po celé odpoledne střídaly
hudební, taneční i pěvecké skupiny z Lysé i okolí.
Všechny byly odměněny potleskem desítek diváků. Kdo chtěl,
mohl se po parku projet v hraběcím kočáru a ti odvážnější
se vyhoupli přímo do sedla. Šermíři se šermovali, kejklíři
kejklovali a kat na požádání ochotně vysvětloval, kterým mečem
se nejlépe stínají hlavy a který slouží „jen“ k useknutí
prstů nepoctivému obchodníkovi. Bylo to vskutku příjemné
odpoledne.

Ten,
kdo se
nechtěl procházet po parku, mohl posedět v atriu kláštera.
I zde probíhal po celé odpoledne bohatý program v režii
přátel z Břeclavi. Zavítal mezi ně i sám hrabě Špork
s chotí a doprovodem. Po první sklence vína si všichni
začali notovat moravské lidové písničky a došlo i na netradiční
hudební spojení „hraběcího“ hornového tria a cimbálovky. A
pak, že rčení „co Čech, to muzikant“ už dávno neplatí! My,
kdo jsme tam v tu chvíli byli, víme svoje …

Moravský
folklór
pak vystřídalo dramatické umění. S odvážně pojatou hrou
/herci hráli na chůdách/ do Lysé zavítal divadelní soubor
z Kuksu.

Milovníci
klidnější zábavy si mohli prohlédnout interiér kostela sv. Jana
Křtitele a poslechnout si některý z koncertů. Po celé
odpoledne bylo také možno navštívit Muzeum Bedřicha Hrozného,
kde byly vystaveny hrabětem Šporkem oceněné dětské soutěžní
práce.

Den
však ještě
zdaleka nekončil. Nezúčastěný návštěvník Lysé patrně
kroutil nevěřícně hlavou. Co se to děje? Lysáci houfně
opouštějí své město! Automobily, bicykly, autobusy, motocykly i
pár pěšáků, to vše se přesunuje směrem k malé vísce
jménem Byšičky.

Dorazil
sem i
hraběcí pár, který se tu snažil vyřešit provdání své
neposlušné dcery Kateřiny. Skoro se jim to povedlo, nebýt
ženicha, který neuměl plavat, málem utopeného faráře a
zmateného Seemanna. Nakonec byli všichni rádi, že se suchou nohou
dostali na břeh a společně s ostatními se šli zahřát
nápojem lásky, který z velkého kotle rozlévaly sličné
čarodějnice.

A jak
to bylo dál?
Jedli, pili, tancovali, dobrou vůli spolu měli a jestli se
neutancovali, tak tam tancují dodnes …

P.S.
Tucet
Slavností hraběte Šporka je za námi. Ty letošní /dle hodnocení
organizátorů i návštěvníků/ dopadly na výbornou. Přispělo
k tomu i nádherné počasí, ale hlavně nezištná pomoc
všech, kteří „přiložili ruku k dílu“ ať už patří
mezi „rodáky“ nebo ne. Za to jim patří obrovský dík.
Poděkování též patří mnoha větším či menším sponzorům –
organizacím i jednotlivcům. Bez jejich pomoci by nebylo
návštěvníkům Slavností hraběte Šporka u nás v Lysé tak
dobře. Takže – za rok nashledanou a vězte, že třináctka vůbec
není nešťastné číslo!

Věra Škvrnová
kronikářka Spolku
rodáků

NULL