Prezentace bakalářských prací 18.1.2008

publikováno 18. 1. 2008

Byla to naše první akce v tomto roce, byť jsme byli jen v roli spolupořadatelů. Hlavním orgánem byl Státní okresní archiv Nymburk a jeho pracoviště v Lysé n.L v budově bývalého Augustiniánského kláštera. Programovým tématem byl v současné době nejživější problém urbanistického řešení několika lokalit v našem městě, např. části Zemské stezky, Husova náměstí, bývalé Fruty, křižovatky ulic Sojovická – Stržiště.

Mým úkolem, jako kronikáře, bylo a tak činím, zaznamenat události jako takové. Dvě studentky a dva studenti, v rámci svého bakalářského studia na fakultě stavební ČVUT v Praze, prezentovali své práce týkající se uvedené problematiky a předložili své představy několika alternativních řešení.

Z mého pohledu jsem především hodnotil vysokou připravenost studentů, jejich znalost našeho města i jejich odbornou schopnost využití pokrokové techniky v daném oboru. Stejně vysoko cením účast našich občanů v zaplněném sále ( cca 60 osob) a jejich aktivní přístup k jednání. Bylo to svědectví o zájmu účastníků týkající se budoucnosti Lysé nad Labem, doklad o pozornosti věnované projednávanému tématu. Byly sděleny četné připomínky a názory kritického i vstřícného charakteru. Hodnotím i statečnost studentů, s jakou se vypořádali s nelehkým úkolem.

Večer byl užitečnou příležitostí pro rodáky a starousedlíky seznámit se s pohledy mladých a nezaujatých budoucích projektantů a urbanistů na naše město. Uznání si zaslouží i pracovníci lyské části okresního archivu v čele s organizátorkou akce a ředitelkou, paní Ing.Blankou Řehákovou.

Bernard Knápek, kronikář