Další beseda pořádaná Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem

publikováno 7. 4. 2008

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem obnovil tradici a pořádá besedy s občany, kteří jsou něčím výjimeční – buď svým koníčkem, svými předky či svým neobvyklým zaměstnáním.

Jako prvního jsme si pozvali kronikáře našeho spolku a známého řezbáře p. Bernarda Knápka, pak mezi nás přišel p. Ing. Karel Otava, vášnivý radioamatér, který se s námi zatoulal se svým koníčkem až na dva turecké ostrovy a dne 13. března 2008 jsme si na besedu pozvali p. Adolfa Hradeckého, rodáka z Lysé nad Labem, nyní žijícího ve Staré Boleslavi.

Pan Adolf Hradecký je rytířem Řádu sv. Huberta, který má sídlo na Kuksu. Řád sv. Huberta má dlouho tradici, jeho zakladatelem byl již František Antonín hrabě Špork. Po smrti F. A. Šporka řád zanikl, ve druhé pol. 20. století však byla činnost řádu obnovena. Obec Kuks i město Lysá nad Labem mám k osobě F. A. Šporka velice blízko, proto byla navázána úzká spolupráce mezi naším spolkem a řádem. Členové řádu se již několik let zúčastňují Slavností hraběte Šporka, kdy v kostele sv. Jana Křtitele zaznívá slavnostní troubená Svatohubertská mše.

To byl jeden z důvodů, proč jsme si p. Hradeckého mezi nás pozvali. Poutavé vyprávění o poslání řádu, který umožňuje m.j. svým členům prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností v oblasti duchovní, mysliveckých tradic a zvyklostí, etiky v myslivecké činnosti a ušlechtilé honby, šíří osvětu v těchto oblastech, podporuje dobročinné aktivity svých členů, organizuje, pořádá a ovlivňuje aktivity na záchranu a obnovu památek na Řád Františka Antonína hraběte Šporka, památek mysliveckých, lesnických, rybářských a přírodopisných v rámci sídla Řádu a v oblasti působení jeho členů, nás nejen zaujalo ale i rozšířilo naše znalosti.

Beseda byla doplněna zajímavou projekcí filmů o historii řádu a o pořádání Slavností sv. Huberta na Kuksu.

Za Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

Blanka Řeháková