Valná hromada 7. 2. 2008

publikováno 8. 2. 2008

Valná hromada 7.2.2008 byla zajímavá již jenom z "numerického" pohledu. Byla třetím zakončením tříletého období činnosti našich zastupitelů, rady spolku a příslušné revizní komise. Byli jsme svědky rekapitulace rostoucí úrovně naší činnosti od zrodu spolku až do dnešních dnů. O tom svědčil obrazový záznam jako ,,zpráva o činnosti,, za uplynulý rok 2007. Mimochodem toto provedení roční rekapitulace / již třetí / by mohlo být použito např. jako elektronická příloha naší budoucí kroniky.

Vřele byla přijata i kulturní vložka programu valné hromady. Představili se v ní studenti místního odborného učiliště, kteří jako manekýnky a manekýni předvedli, co dokáží vytvořit v oboru současného odívání.

Z klasických kapitol jednání na valných hromadách následovaly- zpráva o činnosti / formou již zmíněného obrazového zpravodajství /, zpráva revizní komise, návrh činnosti na rok 2008 a orientační rozpočet. Byly schváleny jednomyslně.

Z diskuse a závěrečného jednání si zaslouží poznamenat: Nezapomněli jsme na zásluhy jednotlivých členů, jež se podíleli na úspěších spolku v minulém roce. S projevenou vděčností jim byly předány malé věcné pozornosti, podobně jako některým členům, kteří prožili v roce 2007 svá životní jubilea.

Pro pořádek uvádím, že byl schválen návrh na usnesení a výsledky voleb zastupitelů pro příští tři roky naší činnosti. Voleb se účastnilo 39 řádných členů. Do rady Spolku rodáků byli zvoleni, podle pořadí volebního lístku-

  • Jiří Hanžlík
  • Magda Horčičková
  • Mgr. Jan Kořista
  • PhDr. Dana Papáčková
  • Dagmar Pechová
  • Bc. Vendula Pechová
  • Mgr. Věra Škvrnová

Do revizní komise byly zvoleny:

  • Marcela Chloupková
  • Jaroslava Piskáčková
  • Ing. Blanka Řeháková

Celkovou účast tvořilo 41 členů, 17 hostů a 11 účastníků kulturní vložky.

Závěrem považuji za povinnost připomenout, že za našimi úspěchy stojí obětavost mnoha desítek nejen našich členů, ale i přátel a sympatizantů města a našeho spolku. Nelze je v této skromné kronice všechny jmenovat, kromě jedné osobnosti, jež vše jistí, tmelí a inspiruje – paní PhDr. Dana Papáčková, dosavadní a snad i budoucí předsedkyně spolku.

Bernard Knápek, kronikář